Logo BRANA Škola sebeobrany MS-1 Praha Nejlepší sebeobrana pro praxi – racionální a účinná
Proč MS-1
Kurz
Technika
Více info
Píší o nás
Střípky
Kontakt
Nábor 2023

Proč sebeobrana MS-1?

V praxi účinná – naučíte se bránit Nejde o sport, jde o spolehlivé řešení situací, ve kterých je ohrožen život, zdraví nebo majetek napadeného Úder hůlkou Nejpropracovanější výcvikový systém S více než padesátiletou tradicí jsme nejstarší fungující školou sebeobrany v naší zemi Vychází důsledně z vědecké koncepce Proto je její účinnost maximální Univerzální, komplexní výcvik Výcvik nejen těla, ale hlavně mysli, boj beze zbraně i se zbraněmi, v různých druzích terénu, proti jednomu útočníkovi i proti skupině Důraz na taktiku a produkci situace Samotné fyzické dovednosti vás nespasí, ať už umíte cokoliv

Horizontální oddělovač textu

Čtyři aspekty sebeobrany

Sebeobrana MS-1 vyváženě pokrývá všechny potřebné složky praktického řešení sebeobranných situací:

  • Technika – umět účinné bojové akce
  • Taktika – rychlá volba akcí ve správný okamžik
  • Produkce situace – střetnout se za výhodných podmínek
  • Psychický stav bojujících – zpravidla rozhodující priorita

Sebeobrana MS-1 není sport, ale ani bojové umění. Jsme elitní škola. Ve všech čtyřech uvedených aspektech je celý systém MS-1 důsledně založen na racionalitě, nikoliv pouze na empirických metodách udržovaných tradicí. Proto je sebeobrana MS-1 optimální.

Čím se lišíme od jiných škol sebeobrany?

Je zásadní rozdíl mezi skutečnou sebeobranou a sportem nebo bojovým uměním. Záměna sebeobrany s uvedenými disciplínami má tragické důsledky. V bojových sportech střetnutí začíná za rovnocenných podmínek, aby se ukázalo, kdo je lepší. O to ale v sebeobraně vůbec nejde! V sebeobraně se chceme účinně a spolehlivě ubránit proti nespravedlivému násilí. Obránce má právo se bránit, a ne že útočník má právo jej ohrožovat! Takže v sebeobraně si obránce cíleně vytváří co nejvýhodnější podmínky pro sebe, aby ve střetnutí s útočníkem nesl minimální riziko. To je ve srovnání se sportem úplně jiná situace!

Optimální řešení je hierarchické

Přímý úhoz

Sebeobrana MS-1 je založena primárně na mentální průpravě a správné produkci situací, teprve z toho vyplývá vhodná taktika a volba bojových akcí. Nácvikem techniky se sice při výcviku začíná, ale sebelepší technika nebude účinná, pokud není použita takticky správně. Ani nejlepší taktika však nebude fungovat, jestliže zkazíte produkci situace. A spolehlivá produkce situací není možná bez dobrého psychického stavu obránce. To je základní logika naší školy a tím se velmi podstatně lišíme od jiných systémů sebeobrany.

Důraz na taktiku a produkci situací souvisí s tím, že sebeobrana MS-1 je od základu koncipována tak, aby mohla být maximálně účinná. Důsledkem toho je, že je dobře použitelná i pro lidi s nějakým fyzickým omezením, pro starší nebo fyzicky slabší. V praxi zpravidla rozhoduje produkce situace a psychický stav.

Nejsme komerční podnik

Platí se jen za tělocvičnu a za pomůcky, ne za trenéra. Učíme pouze slušné lidi a samotná výuka je zdarma. Zadarmo jsme dostali, zadarmo také dáváme. A protože nejsme podvodníci, neslibujeme žádné zázračné „techniky“ nebo instantní recepty „jak se spolehlivě ubránit“. Žádný takový „snadný zázrak“ totiž neexistuje. Místo toho nabízíme špičkový výcvik sebeobrany pro inteligentní a motivované.