Logo BRANA Škola sebeobrany MS-1 Praha Nejlepší sebeobrana pro praxi – racionální a účinná
Proč MS-1
Kurz
Technika
Více info
Píší o nás
Střípky
Kontakt

Technika sebeobrany MS-1

Přestože samotná technika není na sebeobraně ani zdaleka to nejdůležitější, věnujeme jí velkou pozornost a nácvikem techniky praktický výcvik začíná. Obsahem kurzu pro začátečníky je následujících sedm základních úderů (čtyři úhozy a tři kopy), technika přemísťování v terénu a pečlivě vybrané nejjednodušší povalení a páky užívané při řešení situací, v nichž použití tvrdého úderu není eticky ospravedlnitelné.

Varování:  Nesnažte se naučit technické akce bez odborného vedení trenéra! Přinejmenším byste si zafixovali nesprávné návyky, což se později těžko odstraňuje. Ale mohli byste si přivodit i zdravotní potíže, např. s páteří, klouby, šlachami apod.

Přímý úhozPřímý úhoz
Úhoz stranouÚhoz stranou
Vnější úhozVnější úhoz
Úhoz shoraÚhoz shora
Přímý kopPřímý kop
Kop zdolaKop zdola
Kop stranouKop stranou

Jak je patrné z obrázků, pro sebeobranu mají význam pouze skutečné údery, nikoliv jen naznačované. Při nácviku se provádějí do přiměřeně tuhé podložky. Začátečníci se údery učí nejprve stínovaně, to je však pouze počáteční přípravná fáze. Cílem výcviku v sebeobraně MS-1 je tvrdý úder, jímž je obránce schopen spolehlivě vyřadit protivníka z boje.